Herland Report Newsletter
TV-serie om religion og politikk med Walid al-Kubaisi Herland Report

TV-serie om religion og politikk med Walid al-Kubaisi kommer snart

 

Det har vært en stor glede å samarbeide med Walid al-Kubaisi om en ny TV serie. Første program i denne “Walid Spesial” kommer nå før jul på Herland Report TV kanalen.

Vi samtaler om religionens rolle i kulturen, om Koranen, om Bibelen og om Jesus og hans fundamentale rolle i begge disse religionene. Du får høre en muslim snakke om sin dype respekt for Jesus Kristus.

Se også ett av de andre Herland Report TV programmene med Walid al-Kubaisi her: 

Filmskaper og forfatter Walid al-Kubaisi forteller om bakgrunnen for at han laget filmen “Frihet, likhet og Det Muslimske Brorskap” i 2010. I filmen beskriver han hvorledes islamisters plan (ikke vanlige muslimer, men de som tilhører den ekstremistiske, politiske islamismen) er å overta hegemoniet i Europa, etter først å ha gjort det i Midtøsten.

Den ekstremistiske wahhabi-islamismen er en betydelig motstander mot arabisk nasjonalisme og modernisme, sier al-Kubaisi. Al-Kubaisis kritikk retter seg ikke mot islam som tradisjonell verdensreligion, men den politiserte sekten islamisme som hyller ekstremisme på en måte som tradisjonell islam ikke tillater, i henhold til en rekke muslimske ledere verden over.

 

TV-serie om religion og politikk med Walid al-Kubaisi , Herland Report
Fra settet der Walid al-Kubaisi programmene ble spilt inn. Dette blir en helt unik programserie med mannen vi betegner som Norges viktigste intellektuelle på Midtøsten spørsmål, med evne både til å analysere den muslimske verdens indre anliggende og den europeiske kulturens indre anliggende. Det er nettopp evnen til dyp analyse på tvers av kulturgrensene som gjør al-Kubaisi særdeles glitrende.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig.

Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

The Christian contributions to Western culture: Equality, human dignity, rationality The Ancient Defenders of the West against Islam in Europe, new book by Raymond Ibrahim

Lack of Morality creates Western Downfall: The greatest failing in modern Western thought is the lack of a basic common moral understanding

  Herland Report: Lack of Morality creates Downfall: The Singaporean diplomat, Kishore Mahbubani has said that …

To turn children against parents: The “recruitment” of future janissaries — Christian children enslaved into becoming Muslim jihadists

Defenders of the West: The Left’s strategy to turn children against parents and crush cultural stability

  “Christianity was saved in Europe solely because the peoples of Europe fought. If [Europeans]…had …