Europe

Aggressive secularism persecutes Christians in Europe, Sergej Lavrov

Sweden Rape Capital of the West Herland Report

  Herland Report: It is remarkable to see how Russian Foreign Minister, Sergej Lavrov is vocal in the support for Christianity and the respect of religions, while European political leaders  steadily make the point of omitting references to Europe’s religious heritage and traditional values, precisely the foundation that once made the West a great civilization. The world is truly changing …

Read More »

PODCAST: Norway Resurging National Identity

Helge Lurås Hanne Nabintu HErland Report

  Herland Report Podcast host, Hanne Herland speaks with Helge Lurås, chief editor of the Norway news agency Resett about the media, immigration, national sovereignty, Russia and the faltering EU. “Our media is a reflection of the established paradigm which is not so credible anymore,” says Lurås. He speaks about the European revolt against borderless societies, the illiberal politically-correct mainstream …

Read More »

Artikkelserie: Samfunnsforskning er ikke verdinøytral og sterkt preget av politisk korrekthet

Hanne Herland PR guru USA Report

  Herland Report:  Mange tror at moderne vitenskap er verdinøytral, men samfunnsforskning er verken objektiv eller nøytral. Den er politisk og svært ofte ideologisk fundert i et bestemt samfunnssyn. Det meste av det vi kaller objektivt, er sjelden det. Samfunnsforskningen har en tendens til å være full av antagelser som er farget av rådende paradigmer og «populær tenkning». Ikke minst …

Read More »

UK Remembrance Sunday 2019 of the Millions Dead fighting in the World Wars

Queen Elisabeth Remembrance day 2019 BBC

  Herland Report:  Politicians, Royal Family members and veterans are commemorating those who lost their lives in conflict as the UK marks Remembrance Sunday. At 11:00 GMT, a two-minute silence was held across the UK on Remembrance Sunday 2019, writes the BBC. Remembrance Sunday is held in the United Kingdom as a day “to commemorate the contribution of British and …

Read More »

Hvorfor det er viktig å snakke sant #Israel

Putin Netanyahu moscow military parade 2018 israel Russia good relations Cyptrus Mail

   Herland Report: Michal Rachel Suissa: Ny kunnskap har alltid vært skapt av noen få enkeltindivider som har fremsatt hypoteser og teorier som strider imot hva flertallet av forskere mener. Overskriften er lånt fra et foredrag som i høst ble holdt av vitenskapsteoretikeren Stephen Meyer.  Hans anliggende er problemene innenfor biologisk vitenskap med å få anerkjent alle konsekvensene av de …

Read More »

Konservatisme må gjeninnføres i Norge, sier Hanne Nabintu på Oslo Symposium

'Cancel culture'? In Russia it created a communist holocaust: Herland Report

  Herland Report: Konservatisme må gjeninnføres i Norge, sier Hanne Nabintu Herland: Større respekt for mangfold, ulike måter å leve på, religionsfrihet, respekt for majoritetens oppfatninger, folkestyre og for de tradisjonelle europeiske verdiene. Det kan ikke være en liten gruppe minoriteter som skal ha påkjørsrett på resten av befolkningen. Den sosialistiske venstresidens likhetstyranni krever en sterk konsensus tenkning, dette kombinert …

Read More »

Kjøp en meningsfylt julegave, TV2 omtalt bok “Det nye Babylon”

Den ekstrem-sekulære kirke: Biskop Tor B. Jørgensen og Hanne Nabintu om kristendommens betydning for Europa Kristendom har massiv betydning Det Nye Babylon av Hanne Nabintu, Herland Report

Kjøp en meningsfylt julegave, boken Det Nye Babylon, som forklarer hva som gikk galt med vår kultur, hvorfor vi har et så ensidig fokus på materialisme, og veien til et mer balansert samfunn med vekt på indre verdier.  Boken er omtalt på TV2 og i en rekke medier.    Vår kultur er i dramatisk endring. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet …

Read More »

Krigens arvinger. Motstandsheltenes etterkommere forteller – Nanna Segelcke

Krigens arvinger Nanna Segelcke sepia portrett snitt HErland Report

  Herland Report:  Krigens Arvinger av Nanna Segelcke seiler opp til å bli årets beste julegave med deltagere som Kristin Skogen Lund, Marianne Bratteli, Nicolai Nansen, Helge Hjort, Mette Manus og Tomm Berntsen. “Tidlig oppfattet mitt barnesinn at denne verden ar en grufull bakside,” skriver datter av Trygve Bratteli, Marianne Bratteli. “Det var som om lukten av krutt og skrikene …

Read More »

Stalinist Show Trial of Julian Assange, Paul Craig Roberts

Julian Assange, Holberg Prize

  Herland Report: We Are Witnessing the Death of the Western World. I never thought that the English would abandon their concept of law as a shield of the people’s civil liberty.  But they have.  The English justice system serves as an appendage of the American Police State.  Neither the US nor the UK can any longer lay claim to …

Read More »

Moderne vitenskap er ikke objektiv, Hanne Nabintu

The Quest for Mental Health: Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report

  Herland Report: Moderne vitenskap er ikke objektiv: Hvilke verdier styrer Europa i dag? Troen på vitenskap er en av dem. Men hva er moderne samfunnsfaglig vitenskap og i hvilken grad er den nøytral/objektiv? Den er overhode ikke objektiv, sier Thomas Kuhn. Det rådende paradigmet eller virkelighetsforståelsen påvirker hvorledes forskerne arbeider. Humanistiske vitenskapsteorier erkjenner at «objektivitet» og «nøytralitet» er en utfordring, …

Read More »
Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite