Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak. Solberg lytter ikke til råd: Scanpix, Herland Report

Corona Covid-19 Skandalen: Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak

 

Herland Report: Finansminister Jan Tore Sanner varsler nå økonomisk kollaps og katastrofe for norsk økonomi. Velferdsstatens tid kan være over.

En hovedårsak til hvorfor det står så forferdelig til med norsk økonomi er Sanners egen regjerings valg av å trå til med et så ekstremt tiltak som å stenge ned økonomien for å bekjempe et virus, skriver religionshistoriker og forfatter, Hanne Nabintu Herland.

Corona Skandalen: Norsk økonomisk kollaps ble svært forverret av de ekstreme coronatiltakene. Vi har en statsminister som ikke lytter til råd fra nasjonale helseeksperter, men kun vender øret til internasjonale WHO som nå står under sterk kritikk og som det viste seg at tok feil.

Hadde regjeringen Solberg enda lyttet til Folkehelseinstituttet og nasjonale pandemieksperter, som aldri anbefalte nedstenging av nasjonal økonomi som metode for å bekjempe viruset. Men det ville man absolutt ikke.

Hadde man enda foretatt en grundig konsekvensanalyse. Men det ville man heller ikke.

Ironisk nok er det en kvinnedominert regjering som fører Norge ut i dette ekstreme uføret. Kvinnene har altså ikke reddet oss, men det stikk motsatte.

Norge står foran tidenes økonomiske kollaps mye på grunn av kvinnelige lederes angst for et virus, manglende vilje til å lytte til nasjonale eksperter, manglende vilje til konsekvensanalyse. Det er kvinnelige ledere i omtrent alle statlige stillinger snart.

 

Nettavisen skriver:

“400.000 nye arbeidsledige nordmenn har ført til at trygdebudsjettet også har eksplodert med 44,5 milliarder kroner. Finansminister Jan Tore Sanner (H) uttrykte sterk bekymring for den norske velferdsmodellen om økonomien ikke snur raskt.”

Men hvordan skal økonomien kunne snu raskt? Det er jo finansminister Jan Tore Sanners egen regjering som har implementert stengingen av økonomisk vekst, noe alle vet at tar lang tid å få igang igjen.

Katastrofen kom ikke på grunn av mangel på tilbud eller etterspørsel.

Norges økonomiske nedgang er i stor grad et politisk valg.

Helseminister Bent Høie har lenge presisert at det er politikere, ikke pandemieksperter som styrer pandemihåndtering i Norge.

I motsetning til Sverige, som nå ironisk nok utropes av WHO som mønsterlandet.

De astronomiske økonomiske belastningene som ble påført Norge som følge av regjeringen Solbergs valg av ekstremtiltak, har bidratt til å betydelig forverre den sosio-økonomiske situasjonen. Nå er tragedien et faktum.

Dette har vi skrevet om på Herland Report fra dag en. Les mitt åpne brev til statsministeren her.

WHO sjef, Dr. Tedros varslet pr 10 mars til EU lederne et forventet antall av de millioner av døde i Europa. Han forklarte at pandemien man nå sto foran kunne kreve 3.5 % eller mer dødsrate blant de smittede.

Antall smittede ble antatt til 60-70 % av befolkningen, altså millioner av døde i Europa. Det betyr rundt 150 000 døde i Norge og millioner for Europa.

Dr. Tedros ord var en hovedårsak til at Erna Solberg straks stengte ned landet økonomisk og overhode ikke lyttet til nasjonale pandemieksperter i Norge, slik som Folkehelseinstituttet.

Solbergs blinde tro på WHO og globalistmiljøene i utlandet, samt totalt manglende vilje til å lytte til nasjonale eksperter kan være det springende punkt.

 

Norsk økonomisk kollaps, en følge av ekstreme coronatiltak. Solberg lytter ikke til råd:Det Nye Babylon, Hanne Herland
Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak. Solberg lytter ikke til råd: I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Erna Solberg lytter ikke til nasjonens eksperter, hører kun på utlandet

 

Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak og at Solberg ikke lytter til råd: Da Solberg innførte halvdiktatur i Norge 12 mars, kom reaksjonene raskt. Dagens Næringsliv kokte med artikler, protester fra ledende økonomer, NHO lederes advarsler.

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og mange, mange andre advarte mot effektene av å foreta en politisk beslutning av å stenge ned økonomien.

Men Solberg lyttet ikke til noen av de nasjonale protestene.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Man anbefalte heller sosial distanse, beskyttelse av de utsatte gruppene, men ikke nedstenging av nasjonalt næringsliv, skoler og livet generelt.

Men statsminister Erna Solberg lyttet ikke til noen av oss.

Vi på Herland Report har ropt så høyt vi har kunnet helt fra dette tidspunktet og varslet om farene ved dette valget. Det samme har ledende økonomer, pandemieksperter, fagfolk. Til absolutt ingen nytte.

Og nå er tragedien for Norge et faktum.

NRK Debatten programmet med almennlegen Gunhild Alvik Nyborg, fikk nylig kritikk, også fra oss.

Men det som legen sa i programmet var jo omtrent bare det som regjeringen Solberg uansett nettopp hadde hørt fra WHO leder Dr. Tedros i EU møtet 10 mars.

Almennlegen ble brukt til å fremme skrekkscenarioet som regjeringen trodde på i NRK programmet.

Siden har hun tidstypisk måttet stå alene i mediekulden og ta kritikken som skulle vært rettet mot regjeringen.

WHO skifter stadig mening. Nå sier WHO at Sverige modellen var den beste. På EU møtet i mars som til de grader satte skrekken i Europas ledere, sa WHO leder, Dr. Tedros omtrent det motsatte.

WHO er, som alle vet, under mistanke for politisering av tall. Først angivelig underrapporterte man tall fra Kina, deretter kan en mulig overestimering bidratt til sjokkbølgen blant europeiske ledere pr. 10 mars.

Hvis dette skulle vise seg å stemme, kan nettopp WHO tallene stå sentralt i forklaringen på hvordan den økonomiske tragedien kunne skje. Saken er særdeles skjerpende alvorlig.

 

Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak Herland Report banner
Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak: The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Velferdsstaten faller sammen?

 

Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak: Nettavisen skriver at regjeringen tror koronakrisen kan velte velferdsstaten i Norge:

“I revidert nasjonalbudsjett beskriver Finansdepartementet at de beregner at staten i 2020 har pådratt seg fremtidige pensjonsforpliktelser på 9088 milliarder kroner – et tall som har økt med 366 milliarder kroner fra året før. Det betyr at statens samlede forpliktelser til pensjon er over 10.000 milliarder kroner.”

“Dette er en betydelig utfordring for staten. Før korona-krisen inntraff var det allerede antatt at oljeinntektene skulle stupe og Norges viktigste næring skulle fases ut over noen tiår.”

“Befolkningen eldres, noe som gjør at det er stadig færre i arbeidsfør alder som skal brødfø de som er pensjonister – samtidig som utgiftene til helse øker.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

WHO tok feil, Imperial Rapporten tok feil, Bill Gates tok feil

 

Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak:  Det eneste som tellet for statsminister Solberg var å lytte til WHO, en av Vestens ledende millardær oligarker, Bill Gates som nå plutselig er pandemiekspert, Imperial Rapporten og det internasjonale miljøet.

Nå viser det seg at panikktallene som kom fra både WHO, Bill Gates og Imperial Rapporten tok feil i sine analyser om hva som ville skje da Covid-19 ankom.

Godt hjulpet av den totale mediepanikken med aktiv spredning av angsten for døden som har preget pressen, som sikkert har vært ute etter gode salgstall og glemt mye av samfunnsansvaret.

Gates varslet århundrets pandemi, mens tallene hittil for Covid-19 mer er på nivå med en sterk sesonginfluensa. Det vi derimot fikk var århundrets finanskrise.

Influensatall har vi på Herland Report presentert fra første øyeblikk. Hvorfor sammenligner man ikke slike tall? I 2018, døde over 80 000 i USA på grunn av sesonginfluensa. Rundt 650 000 dør årlig ifølge WHO av influensa.

I Norge hadde vi i 2017 rundt 1700 dødsfall på grunn av influensa, vanlige år ligger vi rundt 900 dødsfall. Vi har nå 250 døde fra Covid-19. Skal Norge stenge ned økonomien hver gang det kommer en influensaepidemi?

For Covid-19 er det forøvrig nærmest umulig å finne reelle USA tall, fordi “antagelse av Covid-19” er nok til å liste dødsfallet som Covid-19.

Skal vi fra nå av stenge ned nasjonal økonomi hver gang det kommer en sterk influensa epidemi? Det vil gi oss en nasjonal økonomisk tragedie hver gang.

Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak:  Imperial Rapportens sjokktall viste at 510,000 kunne dø i Storbritannia uten en nedstenging av nasjonal økonomi og isolasjon, mens 250 000 kunne dø selv med isolasjonsstrategien.

Det var da denne kom på bordet, at Boris Johnson og regjeringen bestemte seg for å forlate Sverige strategien med folkeimmunitet.

Rapporten viste seg siden å ikke være fagfellevurdert og fremstår mer som et notat.

Forfatteren, Dr. Neil Ferguson har siden mistet jobben, og har i historien tatt grovt feil både hva gjaldt Ebola og Svineinfluensaepidemien.

Ferguson meldte blant annet at rundt 150 000 kom til å dø av Munn og Klovsyken. 200 døde.

 

Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak:  Herland Report
Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak:  Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report.

 

Norsk økonomisk kollaps svært forverret av ekstreme coronatiltak:  Dersom Sanner var uenig med statsminister Solberg, kunne han trukket seg fra sin stilling.

Det er ingen skam i å trekke seg dersom man ikke er enig i statsministerens veivalg for landet. Siv Jensen og FRP foretok dette valget i januar.

FRP trakk seg fra regjeringen når de var så uenige at de ikke lenger kunne stå side om side og fronte felles platform. Det kan partileder Siv Jensen og partiet, med æren i behold, være sjeleglade for nå.

Det har derimot ingen av dagens ministre eller støttespillere til regjeringen gjort. Dermed mister man også retten til å klage i den forferdelige perioden vi nå er på vei inn i.

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon. Nettavisen er også en god kilde til informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

Mastodonte companies completely dominate: Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite

The Billionaire World and Globalist Capitalism: Lack of Ethical Standards

  Globalist capitalism, the economic system that became dominant since the 1980s, fundamentally deviates from …

Christianity, ethics and Jürgen Habermas: Moral questions are rational questions of how to live the best possible life. Bild

Christianity, ethics and Habermas: Moral questions are rational questions of how to live the best possible life

  Moral questions are rational questions that discuss how we are to live the best …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite